• O rocznicy akcji AK podczas jarmarku w Gdowie

  • Sonda: chcemy debaty kandydatów

  • Wpływ aktywności mieszkańców na rozwój regionu – ankieta

  • Stacja PKP Gdów

O rocznicy akcji AK podczas jarmarku w Gdowie

Warto przypomnieć, że Pomnik Pamięci Narodowej w Rynku na plantach w Gdowie, stoi w miejscu, gdzie 70 lat temu partyzanci Armii Krajowej wykonali wyrok śmierci na wysługującym się Niemcom zdrajcy – komendancie miejscowej policji granatowej, że składane pod pomnikiem wiązanki kwiatów, upamiętniają miejsce śmierci niegodnej im postaci.

Sonda: chcemy debaty kandydatów

Na łamach portalu Gazety Gdowianin zakończyliśmy sondę, w której zapytaliśmy Czytelników czy powinno dojść do debaty wszystkich kandydatów na wójta w gminie Gdów. Wyniki sondy przedstawiają się następująco:

Wpływ aktywności mieszkańców na rozwój regionu – ankieta

W ostatnim czasie powstało wiele inicjatyw oddolnych aktywizujących mieszkańców miast. Społeczny aktywizm w mieście stał się modny. Jednak niewiele osób zwraca uwagę na fakt, iż dbanie o wspólnotę było od zawsze cechą charakterystyczną mniejszych miejscowości. Organizacje nieformalne działające na obszarze wsi lub miasteczek pełnią rolę „strażników tradycji”, integrują mieszkańców, dbają o rozwój miejscowości.

Stacja PKP Gdów

W ostatnich miesiącach wielu mieszkańców Gdowa interesowało się efektami prac nad projektem zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, dotyczącego obszaru w granicach administracyjnych miejscowości Gdów. Szczególną ciekawością cieszył się duży, kolorowy plan Gdowa, opracowany na bazie mapy katastralnej w skali 1:2000 (1cm – 20 m). Wśród ustaleń planu, wyraźnie rzucał się w oczy szeroki […]

Niezależna administracja publiczna wyznacznikiem standardów demokratycznych

Administracja publiczna, posiadająca cechy samorządności przechodzącej w niezależność i samostanowienie jest dzisiaj wyznacznikiem standardów demokratycznych. Istotne są tu „niezależność” i „samostanowienie”, które z trudem wykute zostało z pozostałości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL). Na zgliszczach minionego ustroju odbudowano tradycyjne wartości, których podstawowym elementem jest samostanowienie. Czy warto dziś pytać do czego może służyć, a może warto zastanowić się nad tym jak […]

Czy warto było tworzyć Gdowskie Zakłady Komunalne?

W jakim celu powołana została spółka Gdowskie Zakłady Komunalne? Jaki był kontekst kontroli spółki przez Centralne Biuro Antykorupcyjne? Jakie są – po ponad pół roku działalności – efekty działania spółki? W tym temacie w dalszym ciągu wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi.

Legioniści z Gdowa

Podczas tegorocznego Święta Ziemi Gdowskiej, uchwałą Rady Gminy uroczyście obchodzono ważne wydarzenie, jakim była „okrągła” 742 rocznica lokacji Gdowa. Aby przysłonić informację Gdowianina o grodzisku kolidującym z obwodnicą, ogłoszono, że wzmianka z 1272 r. o komesie Zbigniewie z Gdowa, jest równorzędna z datą założenia miejscowości, że lokacja Gdowa na prawie polskim miała miejsce za panowania […]

Serdeczne życzenia

  16 sierpnia 2014 r. nasz redakcyjny Kolega, a zarazem Wicenaczelny Gazety Gdowianin Piotr Wajda oraz pani Sylwia Ślazyk zawarli związek małżeński. Zespół Gazety składa Młodej Parze najserdeczniejsze życzenia, aby czerpali samą radość z odkrywania piękna małżeństwa oraz satysfakcji z budowania udanego przymierza dwóch kochających się osób.  

Monitorowanie wyborów

W naszych rozmowach z Państwem, coraz częściej pojawia się temat monitorowania zbliżających się wyborów samorządowych. Wydaje się, że obawy wielu mieszkańców gminy Gdów zostały doskonale wyrażone w artykule, którego fragmenty prezentujemy poniżej. „W miarę zbliżania się sezonu wyborczego, zwłaszcza wyborów samorządowych, coraz częściej przypominamy sobie o „cudach nad urną” i dyskutujemy o konieczności niezależnego nadzorowania […]

Obecnej władzy coś się jednak udało…

Obecnej władzy coś się jednak udało… Coraz więcej osób twierdzi, że „rządy” wójta czy burmistrza powinny trwać co najwyżej dwie kadencje. Szczególnie dobrze widać tę tendencję w Gminie Gdów, gdzie mieszkańcy dostrzegają już „bylejakość” działań Pana Wojasa.